Planet Opera

Simon Kim

Simon Kim

Simon Kim
Ténor

Saison

Nicias

Thaïs, Jules Massenet

Opera Australia (Australie)
Du 22 au 24 Juillet 2017
-Chef d'orchestre : Guillaume Tourniaire

Opera AustraliaSydney Opera House, 2001 Sydney , Australie, Australie

Répertoire